Ymrwymiad i Ragoriaeth

Ar ran Prif Swyddogion Cynllunio ar draws Cymru, mae Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru yn hyrwyddo rhagoriaeth o ran creu lleoedd ac yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i sicrhau bod system gynllunio Cymru yn cyflawni datblygiadau cynaliadwy a chanlyniadau llwyddiannus.

Ein Blaenoriaethau

Mae Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru yn nodi materion blaenoriaeth y mae Prif Swyddogion Cynllunio yn ystyried eu bod yn effeithio ar gyflawni cynllunio yng Nghymru. Rydym yn ymdrechu i fynd i’r afael â’r rhain ac i wella canlyniadau yn y meysydd pwysig hyn.

Rydym yn gweithio gyda

Y Newyddion a’r Wybodaeth Ddiweddaraf

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) – Cynhadledd cynllunio genedlaethol Gogledd Iwerddon

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) – Cynhadledd cynllunio genedlaethol Gogledd Iwerddon

Cyflwynwyd safbwynt Cymru gan POSW yng nghynhadledd cynllunio genedlaethol 2023 Gogledd Iwerddon, gan gyfeirio’n benodol at oes newydd gwneud penderfyniadau cynllunio yn lleol yn y wlad honno.


Digwyddiadau i ddod

02

Hyd

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol | DPP ar-lein – Cyflwyniad i orfodi

Cynhadledd Cynllunio’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru yw prif gynhadledd flynyddol Cymru i drafod yr holl faterion sy’n ymwneud â chynllunio. Bydd cynhadledd 2024, a gynhelir yng Nghaerdydd ar 20 Mehefin yng Ngwesty Mercure Holland House, yn edrych ar sut y gall cynllunio gyfrannu at ddyfodol cadarn a chynaliadwy drwy ddatgarboneiddio.

How to attend: Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol | DPP ar-lein – Cyflwyniad i orfodi